Snapsvisa

Vi skålar för våra vänner är en dryckesvisa, alternativt snapsvisa, på svenska.
Den sjungs eller spelas till melodin; Flickan går i ringen.

Vi skålar för våra vänner,
och dom som vi känner,
och dom som vi inte känner,
dom skiter vi i!

Vi skiter i våra vänner,
och dom som vi känner,
och dom som vi inte känner,
dom skålar vi för!

... 웃 ...