Vi komma ifrån Riara, Riara ....

Vi komma ifrån Riara, Riara, Riara
Vi komma ifrån Riara aske daske da

Vad har ni här att göra, göra, göra
Vad har ni här att göra aske daske da

Vi söka en av döttrarna, döttrarna, döttrarna
Vi söka en av döttrarna, aske daske da

Vad ska den dottern heta, heta, heta,
Vad ska den dottern heta, aske daske da

Jo hon ska heta (ex) Maria, Maria, Maria
Jo hon ska heta Maria, aske, daske da.

Här är en annan verson av samma låt

Deltagarna ställer sig i två rader mitt emot varandra.
Den ena raden är grupp A och den andra B.
Grupp A tar 8 steg framåt och 8 steg tillbaka och sjunger

Grupp A:
Vi komma från Ria-ra, Ria-ra,Ria-ra
vi komma från Ria-ra, aske, daske da


Grupp B sjunger
Vad har ni här att göra, göra, göra
Vad har ni här att göra, aske, daske da


Grupp A tar 8 steg fram och tillbaka och sjunger:
Vi söka en av systrarna, systrarna, systrarna
Vi söka en av systrarna aske, daske, da


Grupp B sjunger;
Vad ska den systern heta, heta, heta
Vad ska den systern heta, aske daske da


Grupp A svara:
Jo hon skall heta Lisa, Lisa, Lisa
Jo hon skall heta Lisa~ aske daske da


Här går Lisa över till Grupp A och leken fortsätter till alla är med i grupp A

Variant:
Sången fortsätter med:
B: Henne får ni inte ta, inte ta, inte ta....
A: Då ringer vi polisen ....
B: Då ringer vi till häxan....
A: Då ringer vi till Drakula....
B: Då får ni henne ta....

... 웃 ...