Sångleken "Vi komma ifrån Ria-ra".

Här är ytterligare en verson av samma låt.

I denna lek står barnen på två led mittemot varandra. Barnen i varje led höll varandra i händerna, med armarna korsade. De sjöng varannanan vers var, och den grupp som sjöng gick fram och tillbaka mot den andra gruppen.

Vi komma ifrån ria ra, ria ra, ria ra,
vi komma ifrån ria ra, asker dasker da.

Var har ni här att göra, göra, göra,
var har ni här att göra asker dasker da.

Vi söka efter drottningen, drottningen, drottningen,
vi söka efter drottningen asker dasker da.

Vad skall den flickan heta, heta, heta,
vad skall den flickan heta, asker dasker da.

Jo hon skall heta Ann-Christin, Ann-Christin, Ann-Christin,
jo hon skall heta Ann-Christin asker dasker da.

(Eller Kungen och pojken om det var en kille....)


Vi komma ifrån Ria-ha, Ria-ha, Ria-ha,
Vi komma ifrån Ria-ha, aske daske da.

Var har ni här att göra, göra, göra,
var har ni här att göra aske daske da.

Vi söka en av döttrarna, döttrarna, döttrarna,
vi söka en av döttrarna, aske daske da.

Vad skall den dottern heta, heta, heta,
vad skall den dottern heta, aske daske da.

Jo hon skall heta Ann-Christin, Ann-Christin, Ann-Christin,
jo hon skall heta Ann-Christin, aske daske da.


... 웃 ...