Gubben Noak

Gubben Noak, gubben Noak, var en heders man.
När han gick ur arken
plantera han på marken
Gubben Noak, gubben Noak var en heders man.

Gubben Noak, gubben Noak var en heders man.
När han skulle äta
tappa han potäta.
Gubben Noak, gubben Noak var en heders man.

Gubben Noak, gubben Noak var en heders man.
När han skulle dricka
börja han att hicka.
Gubben Noak, gubben Noak var en heders man.

Gubben Noak, gubben Noak var en heders man.
När han skulle bädda
hitta han en gädda.
Gubben Noak, gubben Noak var en heders man.

Gubben Noak, gubben Noak var en heders man.
Han gick ut i arken
fick han lus i sarken,
lusen bet och gubben skrek
o aj, o aj, o aj.


... 웃 ...