Jag har inte några pengar /Korvblues - Owe Thörnqvist

Jag har inte några pengar,
men jag har en liten husvagn,
som jag köpte utav misstag förrgår natt.
Jag skulle handla några korvar,
hem till frugan och till Orvar,
det är namnet på vår trogna gamla katt.
Men han var så pratsam den här gubben,
så jag köpte hela varmkorvsskrubben oj, oj…
Nu med senap, korv och bullar
och med fru och katt jag rullar
tåligt fram mitt hus i grus och landsvägsdamm.

Utav sommarekipagen
som styr ned mot badortsplagen
är jag säkert inte störst. Men jag är först
bland Nordeuropas motorskorvar
att bli tankad med små korvar;
gammal tranig, högoktanig Wienerwurst.
…Jag har blivit en bil och frugan styr mig.
Var fjärde mil en korv hon flyr mig, oj, oj…
För vi har inte några pengar,
men vi har en liten husvagn,
som jag köpte utav misstag förrgår natt.

... 웃 ...