Flicka från Backafall

Flicka från Backafall, briggen "Tre bröder"
kryssar ikväll i karibiska sjön,
medan en landvind från kusten i söder
stryker som sunnan där hemma kring ön.
Luften är kryddad av tusende salvor
men jag ger bort dem varendaste en
mot att få vandra bland Backafalls malvor
allt medan månen går vakt över Ven.


Vänta mej inte till sommaren Ellen
då ska jag ännu ha linjen i norr.
Men när du står invid kyrkan om kvällen
tänk då att jag är en yr ollonborr
som utan lov tar en törn mot din tinning
och - medan du med händerna slår -
letar sej ner under bluslivets linning
- allt medan månen i malvorna går.


Känn att inkräktaren bara vill veta
om dina bröst bli som malvornas blom
var gång du känner min tanke sej leta
hem från sin vakt vid mesanseglets bom;
Känn att det blott är din gosse som sänder
hälsningen att han som bärgad kapten
landar en gång under Backafalls stränder
- allt medan månen går vakt över Ven.


... 웃 ...