Fem (5) Snapsvisor

Vin är gudagott
mel. Här är gudagott att vara
Vin är gudagott att dricka,
ack, vad vindrycken dock är skön.
Dricka vin med älskad flicka
bättre än likören grön.
Humlan surrar, flickan stålar
nu går jag och slår en drill.
Lättad, törstig medan jag skålar
i gott vin min flicka till.


Vin i glasen
mel. Vind i seglen
Vin i glasen har vi fått och det smakar gott.
Smått i gasen blir vi alla nu som ett skott.
Ta och öppna din mun - du skall tanka.
Ja, nu vankas det snart Villa Franka.
Låt det rinna i en bångstyrig liten ström,
som en dröm, så öm. Så töm!
Låt tankarna slajda och sen lite Saida.
Hej hopp och Saidadadadaa!
Ja, det smakar bra.


Glöggvisan
mel. Flickan hon går i ringen
Ack, glöggen den står på bordet
och ångar sig varm.
Vi häller den ner i halsen
och värmer vår tarm.
En här, en där, utan minsta besvär,
den drycken är vår strupe så innerligt kär!


Inga förbud idag
mel. Vi går över dagsstänkta berg
Med alla förbud i vårt land, fallera,
behöver vi ta ett glas ibland, fallera,
trots alla ritualer
för att köpa de pinaler
som kan skänka åt tillvaron glans, fallera.
...ju mera man förbjuder
desto flera grytor sjuder
för att skänka åt tillvaron glans, fallera.
...Fastän vinerna är dyra
vill vi unna oss en yra
och en helkväll med sång och med dans, fallera.


Nattvarden
mel. We are all the winners
Snabba på med vinet,
söla inte präst.
Strunta i oblaten, nu så är det fest!
Skynda fram med kalken,
skit i orgelbrus och sång.
Nu så skall vi ägna oss åt Nattvard dagen lång.


Ur sångboken från Lunda Karnevalen 1994.

... 웃 ...