Elva snapsvisor (11)

Rödvinsskål
Flickan vid din sida, hon har ännu rödvin kvar,
hon sitter nu och väntar att en skål vi tar.
Hej, nu kära vännen min, drick nu ur Ditt röda vin,
glas blir tomt och Du blir full, skål mitt hjärtegull.


Se vinet väntar i glaset
mel. Svarte Rudolf
Se vinet väntar i glaset
men väntan skall ej bli lång
och skall det bli sprätt på kalaset
skall drickandet göras med sång.
Var sång ädla känslor framföder
och skapar en festatmosfär.
Lyft bägaren, systrar och bröder!
Välkomna till festen här!


Som en blomma
mel. Fjäriln vingad
Som en blomma på en stängel,
med en kalk utav kristall
i vars djup en vänlig ängel
Fällt en tår så klar och så kall.
Vinet står på lut och själver
ivrigt att få nå sitt mål.
Nu vi blomsterkalken välver
för vår vänskap höja vi en skål.

Sudda sudda
Sudda sudda sudda sudda bort din sura min
med fyra jättestora bamseklunkar ädelt vin.
Munnen den ska sjunga och va' gla'!
För att den ska bli som den ska va'!
Vad häller du där bak där det dolda flinet?
Vinet!
Som suddar suddar bort din sura min.


Ta ett glas
mel. Oh, Tannenbaum
Oh, ta ett glas,
Oh, ta ett glas.
Ty vinet för oss samman.
Och den som inget glas vill ha,
han sjunger och är lika gla'.
Men ta ett glas,
ja ta ett glas,
för livets fröjd och gamman.

Undulaten
mel. Med en enkel tulpan
Jag är en liten undulat
som får så dåligt med mat
för dom jag bor hos
ja dom jag bor hos
dom är så snåla.
Jag får ju fisk varenda dag
men det vill jag inte ha
jag vill ha rödvin
jag vill ha rödvin och gorgonzola

Vårvinets lov
mel. I sommarens soliga dagar
Se, vinet det glimmar i glasen,
av vin blir det glatt på kalasen.
Sopranen, tenoren och basen
vid Bacchi hov
vill sjunga vinets lov.
Därför ej dröj - pokalen höj
och dig med druvans saft förnöj.
En nektar som vi tycker om
och återverkar småningom.
I vårdagars roliga stunder
ett glatt och fylligt vin är melodin!


Vin i glasen
Vin i glasen har vi fått och det smakar gott.
Smått i gasen blir vi alla nu som ett skott.
Ta och öppna din mun,
du ska tanka,
ja, nu vankas
ett glas Villla Franca.
Låt det rinna!
I en bångstyrig liten ström.
Som en dröm.
Så öm.
Så töm!
Ja, låt tankarna slajda,
nu i löite Saida,
hej hopp och Saidaaidaida.
Ja det smakar bra
.

Vinets lov
mel. Vals ur glada änkan

Läppar friska, pocka viska. Skål på Er.
Strupar klara, sjunga svara, skål på Er.
Skål för glada minnen, skål för evig vår,
Inga sorger finnas mer, när vin vi får.


Vinet är ett märkligt ting
mel. Kovan kommer, kovan går

Vinet är ett märkligt ting,
märkligt ting, märkligt ting.
Bäst man känner ingenting,
ingenting, ingenting.
Vips man blir rätt yr i hatten,
dagen efter älskar vatten,
men vad gör väl det i kväll?
Glaset höj, gutår och häll!

Vinvisa
mel. La ci Darem (ur don Juan av W A Mozart)
Nu skall vi fukta strupen
med druvans ljuva saft.
Uppå den hårna slupen
behöver man all möjlig kraft.
Ty arbete finns plenty
för varje rask matros.
I Göta Lejons pentry
får man sig en präktig dos -
förmågan flyr sin kos!


Nu skall vi fukta strupen
med druvans ljuva saft.
Uppå den hårna slupen
behöver man all möjlig kraft.
Och aldrig blir vi lacka;
ett nytt glas står jämnt där.
Man får välan ta och tacka
att vinet skapat är,
att vinet skapat är!!!

Ur Göteborgs Nations spex "James Cook"-80

... 웃 ...