Advents - ramsa

När första ljuset brinner
står julens dörr på glänt
och alla människor glädjas
att fira få advent.

När andra ljuset brinner
då är Lucia här

hon bjuder oss på kaffe
och bud om julen bär.

När tredje ljuset brinner
vi juleklappar syr
och alla bakar kakor
och har ett väldigt styr.

När fjärde ljuset brinner
vi hämtar julegran
och alla människor räknar:
dan före dan före dopparedan.


... 웃 ...