Vår På Saltkråkan

Nu ska du höra nånting som jag vill tala om,
jag såg en lärka nyss, och det var våren som kom.
Nu är våren kommen,
nu är våren kommen,
alle lärkor börjar drilla då, just då.
Vårens eldar brinna,
vårens bäckar rinna,
vårens kvällar är så blå så blå så blå.

Nu ska du höra nånting som jag vill tala om,
jag såg en flicka nyss, och det var våren som kom.
Nu är våren kommen,
nu är våren kommen,
alle flickor börjar tralla då, just då.
Tra-la-la-la-la-la
tra-la-la-la-la-la
vill du tralla ska du tralla så, just så.

Nu ska du höra nånting som jag vill tala om,
jag såg en pojke nyss, och det var våren som kom.
Nu är våren kommen,
nu är våren kommen,
alla pijker börjar vissla då, just då.
(Vissling, vissling, vissling,
vissling, vissling, vissling)
Vil du vissla ska du vissla så, just så.

Tra-la-la-la-la-la -la-la-la-la-la-la-la-la
(vissling tretton toner)
Nu är våren kommen,
nu är våren kommen,
alla trallar, alla visslar da, just då.
Tra-la-la-la-la-la-la
(vissling sex toner)
Vi vill vissla, vi vil tralla så, just så


... 웃 ...