Staffan visan

Staffan var en stalledräng
Stalledräng, stalledräng
Han vattnade sina fålar fem
Fålar fem, fålar fem
Stjärnorna de tindra så klara
gossar låt oss lustiga vara
En gång blott om året så
en fröjdefull jul vi få

Femte fålen apelgrå,

apelgrå, apelgrå
Den rider Staffan själv uppå,
själv uppå, själv uppå
Stjärnorna de tindra så klara
gossar låt oss lustiga vara
En gång blott om året så
en fröjdefull jul vi få

Nu är fröjd uti vart hus

i vart hus, i vart hus
med julegran och juleljus,
juleljus, juleljus
Stjärnorna de tindra så klara
gossar låt oss lustiga vara
En gång blott om året så
en fröjdefull jul vi få

... 웃 ...