Staffan var en stalledräng

Staffan var en stalle dräng.
Vi tack om nu så gärna.
Han vattnar sina fålar fem.
Allt för den ljusa stjärnan.
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de blänka.

Hastigt lägges sadeln på,
vi tackom nu så gärna,
innan solen månd uppgå.
Allt för den ljusa stjärna....

Bästa fålen apelgrå,
vi tackom nu så gärna
den rider Staffan själv uppå.
Allt för den ljusa stjärnan ....

Innan någon vaknat har,
vi tackom nu så gärna,
framme han vid skogen var.
Allt för den ljusa stjärnan ....

I den fula ulvens spår,
vi tackom nu så gärna
raskt och oförskräckt han går.
Allt för den ljusa stjärnan ....

♫♪♪♫♪ ...