Ska vi gå hem till dig – Magnus Uggla

Ska vi gå hem till dig eller hem till mig
Eller var och en hem till sitt?
Ska vi göra som dom andra och ängna oss åt varandra
Eller ska var och en sköta sitt?

Betyder glansen I ditt öga att du trånar o längtar,
Eller är det ett rop efter ömhet
Kanske är den helt enkelt en hinna av rädsla
Av ensamhet och av trötthet

Ska vi gå hem till dig eller hem till mig
Eller var och en hem till sitt?
Vill du att vi går gemensamt
Eller vill du gå ensamt?
Tala om vilka planer du smitt.

Kan vi inte försöka att strunta I dom andra?
Måste allting va så förfärligt besvärligt
Om du tar det som det kommer
Kanske vi hittar varandra utan onödiga löften om kärlek

Ska vi gå hem till dig eller hem till mig
Eller var och en hem till sitt?
Ska vi göra som dom andra och ängna oss åt varandra
Eller ska var och en sköta sitt?

Du tycker om mig nu men tycker du om mig sen
När morronens sol obarmhärtiga ljus avslöjar alla detaljer?
Jag tycker om dig nu men tycker jag om dig nu
Sen när natten har gått nyfikenheten är stillad
Och man letar efter nånting att säga?

Ska vi gå hem till dig eller hem till mig
Eller var och en hem till sitt?
Ska vi göra som dom andra och ägna oss åt varandra
Eller ska var och en sköta sitt?

Ska vi gå hem till dig eller hem till mig
Eller var och en hem till sitt?
Vill du att vi går gemensamt eller vill du gå ensam?
Tala om vilka planer du smitt.

Ska vi gå hem till dig eller hem till mig
Eller var och en hem till sitt?
Ska vi göra som dom andra och ägna oss åt varandra
Eller ska var och en sköta sitt?

Ska vi gå hem till dig eller hem till mig
Eller var och en hem till sitt?
Vill du att vi går gemensamt?
Tala om vilka planer du smitt
Ska vi gå hem till dig eller hem till mig
Eller var och en hem till sitt?


... 웃 ...