I ett hus

I ett hus vid skogens slut,
liten tomte tittar ut.
Haren skuttar fram så fort,
klappar på dess port.
Hjälp ack hjälp ack hjälp du mig
annars skjuter jägarn mig.
Kom och kom i stugan in,
räck mig handen din.


... 웃 ...