Med en enkel tulipan - Jubilarhyllning

Jag uppvaktar inte med rosor i stora fång
Konfekter uti kartong.
Och ej med musik och sång
Och hellre dikta en vers på ett telegram
Jag blomster av detta slag räcker fram.....

För en enkel tulipan

uppå bemärkelseda'n
jag har den äran
jag har den äran
att gratulera.
Det har blivit så populärt
och är så välment och kärt,
så jag är säker
att innan kvällen
det kommer flera.
En liten blomma så här planterad
uti kruka kan säga mer
än Orrefors som är dekorerad
med vita liljor och orkide'er,
så med en enkel tulipan
uppå bemärkelsedan
jag har den äran
jag har den äranatt gratulera.


... 웃 ...