Månads ramsa


Trettio (30) dagar har November,
April, Juni och September
Tjugoåtta (28) en allén
alla de övriga
Trettioen (31)

... 웃 ...