Mälarökyrka

Det strömmar skön musik från en Mälarökyrka
En pojke spelar Bach en kväll när inte nån hör på
Och orgeln är hans liv och musiken hans styrka
Han önskar att bli kantor vill i pappas fotspår gå

När alla mänskor sover i gård och i stuga
Då klär han upp sig söndagsfin som mången gång förut
I sommrarkvällens stillhet han spelar en fuga
Till sist det bästa som han vet en Beatles tonar ut

Om kyrkan en gång blir hans hur härligt ändå
När poptoner ljuda en församling hör på
Hans rena toner klara hans trogna lyssnarskara
Som hör det underbara kan musik förstå

Då vill han att de kommer från gård och från stuga
Då ska han spela upp för dem på nytt sin kvällskonsert
Då börjar han med Beatles och slutar med fuga
Och alla ska då tycka båda lika vackra är

De få ackord han kan blir musik i hans kyrka
Där pappa spelat upp till bröllop påsk och till advent
Han drömmer om en kör om en egen vars styrka
Ska få hans toner upp så högt som aldrig förr har hänt

Då vill han att de kommer från gård och från stuga…

När kyrkan en gång blir hans hur härligt ändå...

... 웃 ...