Köppäbävisan

Hä va ättemidda uti Köppäbä, å ja va hännä å dännä.
Ja va öppa å nera å inna å uta i Köppäbä.

Fån't ja e körv så huppä ja i älva,
Fån't ja e körv så huppä ja i älva,
Fån't ja e körv så huppä ja i älva, i Köppäbä.

Fassan å mossan ha kåk uti Fossa,
dit skä ja åka å strula å jåssa,
sen ta ja buss'n å dönä raka vägen te Köppäbä.

Fån't ja en körv så huppä ja i älva...

Jobbä i värkä å plättä i dosa
sen ut te Valsan styr ja mi kosa,
där ha ja stuga å möljä hela sömmen lång.

Fån't ja en körv så huppä ja i älva...

Nä ja ä ledi så går ja på Vallen
å heja på Brage, får ont uti skallen,
å va dä bero' på vill ja intä tala om.

Hä va ättemidda uti Köppäbä, å ja va hännä å dännä.
Ja va öppa å nera å inna å uta i Köppäbä.

Fån't ja e körv så huppä ja i älva...


... 웃 ...