Jungman Jansson – Harry Brandelius

Hej å hå, Jungman Jansson,
redan friskar morgonvinden,

sista natten rullat undan och
Constantia ska gå.
Har du gråtit med din Stina,
har du kysst din mor på kinden,

har du druckit ur ditt brännvin,
så sjung hej å hå!

Hej å hå, Jungman Jansson
är du rädd din lilla snärtaska bedraga däj,
bedraga däj och för en annan slå?

Och som morgonstjärnor blinka,
säj, så bultar väl ditt hjärta,

vänd din näsa rätt mot stormen
och sjung hej å hå!

Hej å hå, Jungman Jansson,
kanske ödeslotten faller,

ej bland kvinnfolk,
men bland hajarna i Söderhaven blå?

Kanske döden står och lurar
bakom trasiga koraller -

han är hårdhänt,
med hederlig,
så sjung hej å hå!

Kanske sitter du som gammal på en farm i Alabama,

medan åren siktas långsamt över tinningarna grå.
Kanske glömmer du din Stina
för en sup i Yokohama -

det är slarvigt, men mänskligt,
så sjung hej å hå!

... 웃 ...