Fernando

Varför sörjer du, Fernando
Varför klingar din gitarr i moll, vad är det som står på
Är det kärleken, Fernando
Har hon lämnat dej, din stora, stora kärlek är det så
Den som älskat och förlorat vet att sån´t kan hända då och då

Sorgen kan va´ tung att bära
Men att vänner sviker är nånting man måste lära sig
Jag har också mist min kära
Vem är du som tror att detta kunde drabba bara dej
Har du några glada sånger kvar att spela, spela, spela dom för mej

Länge, länge lever kärleken,
Vår bästa vän, Fernando
Fyll ditt glas och höj en skål för den
För kärleken, Fernando
Spela, spela melodin och sjung sången om lyckan
Länge, länge lever kärleken, den kärleken, Fernando
Länge, länge lever kärleken, den kärleken, Fernando


... 웃 ...