En dag - Tommy Nilsson

En dag när vindarna bär
en dag står du och jag här
en dag när drömmen når fram
när vägarna möts
förstår vi varann

En dag vi alla förstår
en dag när stillheten rår
en dag jag finner din hand
när vägarna möts
förstår vi varann

Vi bär på en längtan och vandrar omkring
vandrar men utan att se
Vad som än händer
jag kommer till dig
Jag stannar fast timmen är sen
stannar fast timmen är sen

En dag när vindarna bär
en dag står du och jag här
en dag när drömmen når fram
när vägarna möts
förstår vi varann

Allt det vi söker det finns här intill
allt som vi hoppas ska ske

Vad som än händer
jag kommer till dig
Jag stannar fast timmen är sen
stannar fast timmen är sen

En dag när vindarna bär
en dag står du och jag här
När vägarna möts
förstår vi varann

En dag när vindarna bär
en dag står du och jag här
en dag när drömmen når fram
när vägarna möts
förstår vi varann

En dag när vindarna bär
en dag står du och jag här
en dag när drömmen når fram
när vägarna möts
förstår vi varann


... 웃 ...