Bullfest - Sigge Fürst

Klappa takten alla bagarbarn,
Bullfest, bullfest hela da´n.
Vetemjöl från livets grottekvarn,
Bullfest, bullfest hela da´n.
Vi är alla glada bagarbarn,
Bullfest, bullfest hela da´n.
Slå på stort det har vi alltid gjort,
så det är bullfest, bullfest hela da´n.

Hej, goddagspiltar vi ska ha det bra.

Svensken på sofflock gnolar go´och gla´, ja:

Klappa takten under vilda stön,

Bullfest, bullfest hela da´n.
Knåda degen, det blir wienerbrö´n,
Bullfest, bullfest hela da´n.
Lyckans tårta lyser giftigt grön,
Bullfest, bullfest hela da´n.
Slå på stort det har vi alltid gjort.
så det är bullfest, bullfest hela da´n.

Sofflocken locka pocka och dra.

Magra och tjocka, vi ska ha det bra, ja:

Klappa takten alla bagarbarn, . . . .


... 웃 ...