Bom Sicka Bom – Emil i Lönneberga

Tycker du som jag, så rider vi,
för då känn' för då känn'
för då känner jag mej jag mej fri.

Lille häst lille häst vilka skutt du tar,
sitter svans sitt' svans sitt'
svansen ändå ändå kvar.

Så far och flyg och ryk och ränn
och bom sicka bom ä du me' på den
och spring och skrik och kom igen
och bom sicka bom ut i mässingen,

och tut och tjut och tjosan sen
och bom sicka bom va' de' small i den.
Så far och flyg och ryk och ränn
och bom sicka bom ä du me'på den
och bom sicka bom ä du me'på den
och bom sicka bom ä du me'på den. (Ja!)


... 웃 ...