Albertina

Där byggdes ett skepp uti Norden,
Albertina, så var det skeppets namn. Pumpa läns!
Albertina, må så vara, Albertina, ingen fara,

Albertina, så var det skeppets namn. Pumpa läns!

Den skutan är allaredan målad,

hon är målad i rött och gredelint. Pumpa läns!
Albertina, må så vara...

Ja, Albertina, hon är nu redan lastad,

ja, hon är lastad med öl och brännevin. Pumpa läns!
Albertina, må så vara...

På böljorna gungar Albertina,

ja, hon gungar uppå böljorna de blå. Pumpa läns!
Albertina, må så vara...

Den skutan har allaredan strandat,

hon har strandat ibland bränningar och skär. Pumpa läns!
Albertina, må så vara...

Dess gravskrift är allaredan skriven,

den är skriven på förgyllande latin. Pumpa läns!
Albertina, må så vara...

På stranden står flickan och gråter,

ja, hon gråter för lilla vännen sin. Pumpa läns!
Albertina, må så vara...

Men nu så är Albertina bärgad,

hon är bärgad ibland bränningar och skär. Pumpa läns!
Albertina, må så vara...


... 웃 ...