När juldags morgon glimmar

När juldags morgon glimmar, jag vill till stallet gå.
Guds son i nattens timmar där vilar upp på strå.
Guds Son i nattens timmar där vilar upp på strå.

Välkommen hit till jorden
i signad juletid!
Du är vår konung vorden som ger oss ljus och frid.
Du är vår konung vorden som ger oss ljus och frid.

Till dig vårt lov vi höjer
du barn i krubban där.
och våra knän vi böjer för dig, o Jesu kär.
och våra knän vi böjer för dig, o jesu kär.

... 웃 ...