Gissa svenska städer/ orter

Frågor:

1. Kort byxa
2. Samla in
3. Penningbrygga
4. Våt omfamning
5. Fridfull dunge
6. Huvudvåld
7. Fågelklippa
8. Insektshona
9. Järnkobbe
10.Storböld
11.Folksamling
12.Regentflöde
13.Flodmat

Svar:

1. Trosa
2. Sala
3. Örebro
4. Kramfors
5. Lund
6. Nacka
7. Falkenberg
8. Malmö
9. Malmö
10. Varberg
11. Skara
12. Kungälv
13. Åmål

*