Gissa europeisk stad/ort?

Frågaor:

1. I denna stad går klockan fort!
2. Gör man i kyrkan och kan odlas.
3. Tvenne och kan man åka på vid kyla.
4. Dryck från Västindien.
5. Första bokstaven och tio på engelska.
6. Förtäring på skånska och "X i natt"
.7. Nedre del på bålen och hamnar fyllot i.
8. Far åt utan land och strid ström.
9. För mycket värme i köket samt litet kattdjur.
10. Att inhandla ett område för båtar.

Svar:

1. Belfast
2. Berlin
3. Paris4. Rom
5. Aten
6. Madrid
7. Bukarest
8. Helsingfors
9. Oslo
10. Köpenhamn

*