Bonden och kråkan

Och bonden han körde till furuskog.
Hej-om, fej-om, fal-li-ral-li-ra,
Där såg han en kråka som satt och gol
Hej-om, fej-om, fal-li-ral-li-ra.

Och bonden han vände då om igen:
Hej-om, fej-om, ...
"Ajaj mor den kråkan hon biter mig!"
Hej-om, fej-om, ...

Men gumman hon satt vid sin spinnrock och spann:
Hej-om, fej-om, ...
"När såg du en kråka väl bita en man?"
Hej-om, fej-om, ...

Och bonden han spände sin båge för knä:
Hej-om, fej-om, ...
så sköt han den kråkan i högsta trä!
Hej-om, fej-om, ...

Och kråkan den förde han hem till sitt hus.
Hej-om, fej-om, ...
Av talgen han stöpte de femton pund ljus
Hej-om, fej-om, ...

Och köttet de saltade neder i kar,
Hej-om, fej-om, ...
förutom en surstek, som gömdes åt far.
Hej-om, fej-om, ...

Av skinnet så sydde de tolv par skor,
Hej-om, fej-om, ...
förutom de tofflor, som gjordes åt mor.
Hej-om, fej-om, ...

Av dunen de stoppade dynorna sju
Hej-om, fej-om ...
och kuddar dessuton ett hundra och tu.
Hej-om, fej-om, ...

Av vingarna gjode de solafjä'r,
Hej-om, fej-om, ...
som flickorna bruka i vackert vä'r.
Hej-om, fej-om, ...

Av näbben de reste en kyrkspira upp,
Hej-om, fej-om, ...
och huvudet blev till en kyrketornstupp.
Hej-om, fej-om, ...

Av skrovet de gjorde ett gungande skepp,
Hej-om, fej-om, ...
de största, som någonsin på Kattegatt geck.
Hej-om, fej-om, fal-li-ral-li-ra.

... 웃 ...