Värmlandsvisan - Värmland

Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land
du krona bland Svea rikes länder!
Och komme jag än mitt i det förlovade land
till Värmland jag ändock återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö.
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.

I Värmland är lustigt att leva och bo

det landet jag prisar så gärna.
Där klappar det hjärtan med heder och tro
så fasta som bergenas kärna.
Och var och en svensk uti Svea rikes land
som kommer att gästa vid Klarälvens strand
han finner blott bröder och systrar.

I Värmland - ja, där vill jag bygga och bo

med enklaste lycka förnöjder.
Dess dalar och skogar ger mig tystnadens ro
och luften är frisk på dess höjder.
Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång
vid den vill jag somna så stilla en gång
och vila i Värmländska jorden.