4 snapsvisor

Slå i mera vin.
mel. Bal på Valhall.


Släpp på mera gas å drick ur ditt glas

här det gäller att glädjen ta fatt.
Slå i mera vin som ett ystert svin
blir jag själv när de lider mot natt.
Nubben, mörk och ljus å parfym och snus
de ´e´ kryddor på livets rabatt.
oj, oj, oj vilket grin våran fest den är fin
opp och skåla till långt fram i natt.
----------------------------------------------------------------------------------
Vinvisa
mel. Punschen kommer


Läppar friska , pocka, viska, häll det ner

Strupar klara, sjung, svara häll det ner
Utan någon krusning händer det som sker
Med en förtjusning hälls det ner
----------------------------------------------------------------------------------
Punschen kommer
mel.-"-


Punschen kommer, punschen kommer

ljuv och sval glasen imma, röster stimma, i vår sal.
Skål får glada minnen, skål för varja vår.
Inga sorger finnas mer, när punsch vi får.
----------------------------------------------------------------------------------
Visa till vinet
mel. Tulpaner från Amsterdam

Se hur vinet lyser rött liksom

TULPANER FRÅN AMSTERDAM
Vinet ger var kvinnas blick en glöd som ej finns hos blyga lamm...
Alltsedan Adam uppå vin och bröd har frodats vår människostam...
Denna droppen... stärker kroppen...
Men om drycken blir för mycken
våra näsor lyser fram som
TULPANER FRÅN AMSTERDAM.