Snapsvisa

(mel. Flickorna i Småland)

Med lingon röda näsor
och med bullrande bas
och skinande som solen
uppå våra små kalas.
Vi sjunga och vi tralla
när vi höja våra glas,
men vad är det som gör
att vi komma i extas?


JO!
Det är stänk av livets vatten
det är helan lilla vän.
Det är litrarna som staten
inte lagt beslag på än.
Det är helan, tersen, kvarten
och en grogg vi dricka sen,
och till morgonen vi spar
den lilla återställaren.