Det ljuva vinet

mel. Isabella

Vinet, vinet dricka vi dag och natt

vinet, vinet, de e vår högsta skatt.
Vi dricka i dag tillsamman
och allt är fröjd och gamman.
När sen vi får en vinets tår
så genast vi bättre mår.

Vinet, vinet, gör mig ej mätt och tung

vinet, vinet gör mig pigg och ung.
När vinet i blodet brinner
all åldersgräns försvinner.
Vi ge oss opp i vals, galopp,
när musiken snart spelar opp.