Kostervalsen

Kom i koster vals,
slå din runda arm om min hals.
Ja' dig föra får,
hi-o-hej va' dä' veftar å' går.

Koster valsen går
lek å' smek blir i skrevor å' snår.
Ja' ä' din å' du ä' min,
allrakärestan min.

Refr;
Däjeliga mö på Kosterö
du min lilla rara fästemö
Maja lella hej,
Maja lella säj,
säj vell du gefta dej.

Kom i Kosterbåt
nu i natten följas vi åt,
ut på hav vi gå,
där som marelden blänker så blå,
ja' dej smeka vell,
där som dyningen lyser som ell'.
Ja' ä' din,
du ä' min allrakärestan min!

Refr;
Däjeliga mö på Kosterö ...

Kom uti min famn,
i din famn ja' finner min hamn.
Maja, ja' ä' din
du ä' min, allrakärestan min.
Maja, ja' å ' du,
kuttrasju, mun mot mun kuttrasju.
Ja' ä ' din
du ä' min,
allrakäresta min

REF;
Däjeliga mö på Kosterö ...
*