Min pilsner

(mel: My Bonnie….)

Min pilsner skall svalka min tunga.
Min pilsner skall duscha min gom.
Min pilsner skall få mig att sjunga,
om jag ser att flaskan är tom:

PILSNER, PILSNER!
Hämta en pilsner till mig, till mig.
PILSNER, PILSNER!
Åh, hämta en pilsner till mig.