Vin, kvinnor och sång

mel. Svarta ögon

Jag har tömt det glas
som du slagit i.

Jag är i extas
utav eau de vie.
Hur kan hjärtat slå?
Jag som supit så.
Jo, jag älskar dig.
Bara dig.

Jag har kysst en mö.

Jag har smekt en barm.
Vid en liten sjö,
blev jag het och varm.
Hur kan hjärtat slå?
Jag som svärmat så.
Jo, jag älskar dig.
Bara dig.

Jag har sjungit ut,

men min stämmas glödden har tagit slut,
jag är hes och röd.
Hur kan hjärtat slå?
Jag som skrålats så.
Jo, jag älskar dig.
Bara dig.