Alpens Ros (nyare version)


Uppå alpens högst belägna klippa

står en ros, fan vet hur den kom dit
Man kan se den vänligt stå och vippa
vippa hit och vippa dit och hit.

Men en dag så kommer där en flicka
och sin boyfriend håller hon i hand.
Man kan se dem båda uppåt blicka
får så se vår ros vid klippans rand.

Hörru du min lilla snuppenuppe
hämta ner den rosen fort som fan.
Herre Gud, jag såge helst jag sluppe
vid så'na höjder är jag inte van.

Fega kräk, gack upp och hämta örten,
om du älskar mig i denna stund.
Sen så kan vi börja ljuva flörten,
du i natt ej skall få minsta blund.

Stackars grabb, han klättrar uppför branten,
för att söka nå vår vackra ros.
När han kommit ända upp till kanten,
halkar han och kommer ner som mos.

Nu vi lär av denna sorgevisa
huru flickan som så hjärtlös var
fick försaka flörtens ljuva lisa
för den flärd som står på Alpen kvar.