Älska mej

Se mej, för här är jag
låt mej få komma nära
till era hjärtan så som den jag är,
den jag försöker vara.
Ge mej min morgondag,
min enda önskan nu och här.
Älska mej för den jag är.

Se fjärilns vingeslag
i alla himlar fara,
se alla ögon blinka stjärneljus.
Låt livet komma nära,
se mej, för här är jag,
min enda längtan nu och här.
Älska mej för den jag är.

Låt livet komma nära
se mej, för här är jag,
min enda längtan nu och här.
Älska mej för den jag är.

Se fjärilns vingeslag

i alla himlar fara,
se alla ögon blinka stjärneljus,
Låt livet komma nära,
se mej, för här är jag,
min enda längtan nu och här.
Älska mej för den jag är.

Min enda längtan nu och här.
Älska mej för den jag är.