Enkät för utrönande av utbildningsbehov


1. På din cykel finns en insekt, när använder du den?
1. I uppförs backen

x. När du stannar.
2. I mörker.

2. En känd reporter besökte 1992 Göteborg. När var det?
1. 31 april

x. 30 juni
2. 31 september.

3. Vem kan man misstänka vara släkt med boxaren, eftersom de går lika?
1. Läkaren

x. Polisen
2. Lantbrevbäraren

4. GGGG GGGG GGGG
1.Genus

x. Grupper
2.Massage

5. I vilken av dessa fordon kan man misstänka att det finns en hund?
1. En ambulans med sirener på
2. En droskbil med ljus på taket
3. En polisbil med blå ljus

6. Fyra flugor sitter på ett bord. Du slår ihjäl en. Hur många flugor finns det
Kvar på bordet?
1. 0

x. 1
2. 3

7. Vilken är lättast att ha med sig i portmonnän när man handlar?
1.Tennislandslaget

x. Fotbollslandslaget
2. Ishockylandslaget

8. I vilken stad kan man säga att alla invånare är markägare?
1. Björneborg

x. Göteborg
2. Sölvesborg

9. En man är bjuden på kafferep hos tre tanter. Till vilken ska han gå för att vara säker på att få kaffebröd? Alla har varsin sjukdom.
1. Halsont

x. Huvudvärk
2. Hemorrojder

10. En man skall lifta mellan Kungälv och Göteborg, när skall han göra det
för att lättast få lift?
1. Kl.16.31

x. Kl 07.45
2. Kl 12.59


SVAREN AV ENKÄT
1. X
2. X
3. 1
4. 2
5. X
6. 1
7. 2
8. 1
9. 2
10. 2