O, helga natt

O, helga natt, o, helga stund för världen
då Gudamän'skan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.
Folk! Fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O, helga natt, du frälsning åt oss gav;
o, helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty Frälsaren kossat våra tunga bojor vår jord är fri,
himlen öppen nu är.
Uti din slav du ser en älskad broder, och se,
din ovän ska bli dig kär.
Från himlen bragte Frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.
Folk! Fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O, helga natt, du frälsning åt oss gav;
o, helga natt, du frälsning åt oss gav.