Änglahund

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad.
trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund,
när jag hörde någon mumla nå't om saknad.
Där i gräset satt en man och en liten hund.

Hej, du speleman, kan du svara på min fråga?
Den är ärlig och jag menar varje ord.
när vår Herre släcker livets låga
och det är dags att lämna denna jord.
Får man ta hunden med sig in i himlen?
Han är snäll och han har vatt' en riktig vän.
Han är klok och fin och skatten är betald,
får man de', du speleman, då blir jag glad.

Jag svarade lite enkelt, som man gör:

Du - din hund kommer säkert till himmelen när den dör.
Nå'n ropar: Det är dags att åka hem!
När jag satt där i bilen, tänkte jag på frågan igen.

Hej, du speleman, kan du svara på min fråga...

För honom var frågan så viktig
att han förtjänade ett ärligt svar.
Men vem kan svara riktigt
på om hundar som dör får på jorden stanna kvar?

Hej, du speleman, kan du svara på min fråga...