Vi hamrar och spikar

Vi hamrar och spikar,
vi bygger en bil.
Vi sågar och gnider,
vi drar med en fil.
Vi målar och målar
med tjockt och med tunt.
Sen startar vi motorn
och bilen kör runt.
TUT TUT