Ett gammalt fult och elakt troll

Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång,
som kom till detta landet i en luftballong.
Det lade sig i Småland med huvudet på Åland,
och fotterna de var i samma stund i Lund

Och hos det gamla trollet var en trollmadam.
En näsa hade hon som hela Amsterdam.
Hon lagade till maten och lade upp på faten
en kaka utav sand så stor som Svealand.

Och hos det gamla trollet var en gammal katt,
som var så stor, som hela Kattegatt.
långt bort i Yokohama man hörde hur han jama
och svansen var så rund som hela Öresund.

Så är den korta sagan slut för denna gång,
ty trollen redan gett sig av i sin luftballong,
nu är de nog vid polen, ja kanske mitt i solen
och kära vän, de kommer aldrig mer igen.