Bella Notte - svensk- engelsk- text

Oh, denna natt,
denna ljuvliga natt,
som vi kallar Bella Notte.

Se, vilken syn,
alla stjärnor i skyn,
denna ljuva Bella Notte.

Fjärran från den du älskar
blir natten ödsligt tom,
men i hans närhet sluts du in
i dess trolska rikedom.

Oh, oh, denna natt,
det är ungdomens natt,
som vi kallar Bella Notte.

ENGELSKA VERSONEN:

Oh this is the night, it's a beautiful night
And we call it bella notte

Look at the skies, they have stars in their eyes
On this lovely bella notte.


Side by side with your loved one,
You'll find enchantment here.
The night will weave its magic spell,

When the one you love is near!
Oh this is the night, and the heavens are right!
On this lovely bella notte!