Österlenvisan - Olle Adolphson


Ge mig en dag av vindar och sol
vid stränder ljusa och klara
där tystnaden går i kullarnas gräs.
Vid havet, vid Österlens dalar.

Ge mig en natt då tiden står still

då trast och näktergal talar
då nöd och då lust, då kärlek blir till.
I lundar, i Österlens dalar.

Ge mig den stund, ja, ge mig den tid

då hundra lärkor och svalor
flyger min själ till himmelens frid.
På hedar, vid Österlens dalar.