Nu ska vi börja äta

(Melodi: Vår vindar friska)

Nu ska vi börja äta och smörja
kråset så länge magen för mår.
Fatten kristallen
nubben en kall en
går en åt skallen
Hej.