Trollmors vaggsång

När troll mor har lagt de elva små trollen
och bundit fast dem i svansen,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:

Ho aj aj aj aj buff,

ho aj aj aj aj buff,

ho aj aj aj aj buff, buff!

Ho aj aj aj aj buff