Alla fåglar kommit re'n


Alla fåglar kommit re'n

vårens glada gäster.
Vilken fröjd i solen sken
vilka sångarfester!
Lärkan drillar högt i skyv
åren är ju evigt ny.
Jordens högtid börjar gry
sprider fröjd åt alla.

Trast och fink och siskor små
sjunger glatt ur snåren.
Göken räknar i sin vrå
dagarna och åren.
Skogen står så grön och ljus
gungar lätt i sunnansus.
Duvan i sitt gröna hus
fröjdar sig åt våren.