Blåsippor

Blå sippan ute i backarna står
niger och säjer: "Nu är det vår!"
Barnen de plocka små sipporna glatt
Rusa sen hem under rop och skratt.

2.
>>Mor, nu är våren kommen, mor!
Nu får vi gå utan strumpor och skor.
Blåsippor ute i backarna stå,
har varken skor eller strumpor på.>>

3.
Mor i stugan hon säger så:
>> Blåsippor aldrig snuva få.
Än får ni gå med strumpor och skor,
än är det vinter kvar >> säjer mor.