Ekorr´n satt igranen

Ekorr´n satt i granen,
skulle skala kottar
fick han höra barnen,
då fick han så bråttom.
Hoppa han från tallegren
stötte han slitt lilla ben
och den långa ludna svansen.

Gick han hem till mamma
på den gröna ängen
fick han med det samma
krypa ned i sängen
Bästa piller fick han då
plåster på sin onda tå,
och den långa ludna svansen.