Små lätta moln - Pugh Rogefeldt

Små lätta moln
Ser jag på din himmel,
Din himmel som är blå.
Här är du nu min sommar med
Små lätta moln.
Min kärlek har du sommar,
Din himmel så blå.

Små gröna blad
Ser jag på din hud
Din hud I blomsterskrud.
Du kom ändå min sommar med
Små gröna blad.
Du får en sång min sommar
Du väckte min stad

Sommar vind, som en hind,
Ta mig med, gör mig lycklig,
Ge mig solen.

Små lätta moln
Ser jag på din himmel,
Din himmel som är blå.
Här är du nu min sommar med
Små lätta moln.
Min kärlek har du sommar,
Din himmel så blå.

Sommar vind, som en hind,
Ta mej med, gör mej lycklig,
Ge mej solen.

Små gröna blad
Ser jag på din hud
Din hud I blomsterskrud.
Du kom ändå min sommar med
Små gröna blad.
Du får en sång min sommar
Du väckte min stad